Kontakt

Kas-Boks Sp. z o.o. 

Zieliniec 77
62-306 Kołaczkowo

fax: 61 8814-232
telefon: 61 4353-053

e-mail: biuro@kas-boks.com.pl

Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy KRS nr. KRS: 0000110120
Kapitał zakładowy: 408.000 w całości wpłacony.
NIP: PL7891578737

Bank Zachodni WBK o/Września 38 1090 1421 0000 0000 4212 0224