Regulamin

Regulamin sklepu Kas-Boks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1. Właścicielem sklepu internetowego na stronie: www.kas-boks.com.pl/sklep jest firma
Kas-Boks Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy KRS nr KRS: 0000110120, numerze REGON 634352917 oraz numerze NIP: 789-15-78-737.
Bank Zachodni WBK o/Września 38 1090 1421 0000 0000 4212 0224; tel/fax.61 4361-349

 2. Kupującym może być firma lub osoba pełnoletnia, która zarejestruje się jako użytkownik sklepu internetowego.

Przyjmowanie i realizacja zamówienia

3. Zamówienia przyjmowane przez całą dobę są za pośrednictwem systemu zamówień na stronie
www.kas-boks.com.pl/sklep.

4. Cena wszystkich widocznych produktów jest ceną brutto (razem z  podatkiem VAT), wyrażona
w polskich złotych, jest wiążąca z chwilą złożenia przez Kupującego zamówienia.                      

Cena nie zawiera  kosztów dostawy.

5. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany ceny towarów oferowanych w sklepie internetowym, wprowadzenia nowych towarów do oferty, przeprowadzenia bądź odwołania akcji promocyjnych,
jak i wprowadzenia w nich zmian.

6. Sprzedający dołoży wszelkich starań aby stany magazynowe pokrywały się ze stanami widocznymi w sklepie internetowym.

7.W przypadku sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, objęta jest nią ograniczona ilość towarów. Sprzedający zastrzega sobie realizację zamówień według kolejności wpływu potwierdzonego zamówienia przez Kupującego aż do wyczerpania zapasów.

8. Zamówienia w sklepie internetowym można realizować wyłącznie za pośrednictwem systemu rejestracji użytkowników. Podczas dokonywania zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy) aby dostawa towaru nastąpiła na właściwy adres.

9. Każde zamówienie jest potwierdzane drogą elektroniczną w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku zamówień wymagających wyjaśnień, nietypowych oraz tych, ktorych płatność nastąpi przy odbiorze nasz pracownik skontaktuje się z Państwem e-mailem lub telefonicznie.

10. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego lub braku odpowiedzi na potwierdzenie wysyłane mailem w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

11. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a sklepem internetowym Kas-Boks.


Płatności

12. W sklepie internetowym firmy Kas-Boks Sp. z o.o. istnieją następujące mozliwości płatności:
- przedpłata 100% wartości zamówienia przed wysyłką towaru na konto:                                  

BZ WBK 38 1090 1421 0000 0000 4212 0224


- płatność za pobraniem – dotyczy tylko zamówień, gdzie Kupujący wybierze dostawę towaru
  za pośrednictwem firmy kurierskiej. Płatność towaru nastąpi przy odbiorze u kuriera.
- płatność gotówką w kasie - dotyczy tylko zamówień odbieranych osobiście w siedzibie firmy.

13. W momencie potwierdzenia przez nas zamówienia automatycznie generowana jest faktura Vat Pro Forma.

14. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest wpływ środków na nasze konto według faktury Pro Forma.

15. Brak wpływu środkow z tytułu zamówienia w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia jest dla nas podstawą do jej anulowania.

16. Oryginał faktury wystawiany jest najpóźniej w terminie 7 dni od daty wpływu środków na nasze konto i wysyłany jest do Klienta za pośrednictwem poczty .

Dostawa towaru

17. Dostawa towaru następuje w terminie od 7-21 dni dni roboczych od momentu złożenia zamówienia ( w przypadku przedpłaty- od daty wpływu środków na nasze konto).
Termin realizacji zależny jest od specyfiki danego zamówienia i ustalany jest indywidualnie.
W przypadku niemożności dostawy towaru w terminie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

18. Sposób dostawy towarów jest uzgadniany z Kupującym
(przesyłka kurierska, poczta polska, odbiór własny, transport  KAS-BOKS Sp. z o.o)

19. Koszt transportu nie jest wliczony w cenę, kalkulowany jest indywidualnie dla każdego zamówienia, jest zależny od ilości i gabarytów zamówionych elementów oraz całkowitej wartości zamówienia.

20. Dokładny koszt dostawy określa sprzedający na podstawie cennika firm kurierskich i podawany jest Nabywcy przed dostawą towaru.

21. Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich :DHL, UPS, Poczty Polskiej, lub transportu sprzedającego.
Za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłamy przesyłki  o wadze od 1 do 5 kg.
Dostawa towarów o dużych gabarytach możliwa  transportem sprzedającego.
Istnieje również możliwość odbioru towaru osobiście w siedzibie firmy.

22. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej, Kupujący powiadamiany jest drogą e-mail, który zawiera szczegółowe informacje odnośnie wysyłki wraz z nr listu przewozowego.

23. Kupujący ma możliwość osobistego odbioru towaru w siedzibie firmy w Zielińcu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

24. Towar staje się własnością Kupującego w momencie potwierdzenia odbioru towaru.

Gwarancja

25. Sprzedający oświadcza, że wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są nowe i objęte
są gwarancją producenta. Czas trwania gwarancji uzależniony jest od rodzaju towaru oraz jego producenta.

26. Gwarancja jak również prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami pochodzenia zewnętrznego. Dlatego też- zawsze przed odbiorem przesyłki z poczty lub od kuriera- należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.
W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm (plomb) zabezpieczających przesyłkę.
W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy (plomby) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenie czy okradzenia przesyłki w transporcie.

Reklamacje i zwroty

27. Jeżeli w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi, że posiada on wady techniczne, lub jest niezgodny z umową może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego firmy Kas-Boks Sp. z o.o.
Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. nr 22,poz. 271) kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru, bez podania konkretnej przyczyny. Prawo to nie przysługuje podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.
W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować o zamiarze odstąpienia od umowy Sprzedającego drogą mailową: reklamacje@kas-boks.com.pl
Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży (faktury) oraz oświadczenie z numerem konta na jaki ma nastapić zwrot nadpłaty. Koszty zwrotu towaru ponosi  Kupujący.
Prosimy nie wysyłać zwrotów za pobraniem, gdyż takie przesyłki nie będą przyjmowane.
Kupujący ma również obowiązek należytego zabezpieczenia odsyłanego towaru, w taki sposób aby nie uległ on uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli zwracany towar nosi ślady użytkowania Sprzedający  zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zwracanego towaru.
Po otrzymaniu i przyjęciu przesyłki ze zwracanym towarem, Sprzedawca wystawi fakturę korygującą oraz zwróci Kupującemu kwotę równą cenie zakupu pomniejszoną o koszty przesyłki lub transportu. Kupujący zobowiązuje się do podpisania i odesłania kopii dokumentu korygującego na adres Sprzedającego.
W przypadku odstąpienia Kupującego od umowy sprzedaży, należność zostanie zwrócona na konto Kupującego w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjęcia towaru przez Sprzedającego.

Postanowienia końcowe

28. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Kas-Boks Sp. z o.o. jest równoznaczne ze zgodą
na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Kas-Boks Sp. z o.o. danych osobowych zawartych
w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).
Kas-Boks Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia zamówienia oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Kas-Boks Sp. z o.o. dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonywania umowy,
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03. 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.

29. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.